Formuláře k dotacím v oblasti kultury a umění budou k dispozici pro vyplnění od 2. 8. 2021 na Portálu finanční podpory a na Portálu Pražana. Lhůta pro podání Žádosti je od 2. 8. 2021 do 6. 9. 2021 18:00 hodin.