Zastupitelstvo HMP schválilo usnesením č. 23/34 ze dne 21. 1. 2021 jednoleté granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2021 nad 200.000 Kč a víceleté granty 2022-2025, včetně vzorů smluv.

 

•Usnesení Zastupitelstva HMP č. 23/34 ze dne 21. 1. 2021

•Příloha č. 1 k usnesení – jednoleté neinvestiční nad 200 tis. Kč

•Příloha č. 2 k usnesení – jednoleté investiční granty nad 200 tis. Kč

•Příloha č. 3 k usnesení – smlouva nad 200 tis. Kč

•Příloha č. 5 k usnesení – víceleté 2022 – 2025

•Příloha č. 6 k usnesení – víceletá smlouva