Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1152 ze dne 8. 6. 2020

Zásady pro poskytování jednoletých a víceletých účelových dotací - grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2021


Formuláře ke grantům v oblasti kultury a umění: Po  otevření formuláře nejsou zobrazeny všechny jeho části. Formulář postupně reaguje (otevírá se) až po vyplnění Vámi zadaných údajů

K vyplnění žádosti je nutné aktualizovat aplikaci Software602 Form Filler: https://www.602.cz/o-nas/ke-stazeni/aktualni-produkty/form-filler/

- formulář žádosti o jednoletý grant - neinvestiční - od 1. 1. 2021 (.zfo)

- formulář žádosti o jednoletý grant - investiční - od 1. 1. 2021 (.zfo)

- formulář žádosti o víceletý grant - od 1. 1. 2022 (.zfo)

- online formulář žádosti o jednoletý grant - neinvestiční - od 1. 1. 2021 

- online formulář žádosti o jednoletý grant - investiční - od 1. 1. 2021

- online formulář žádosti o víceletý grant - od 1. 1. 2022

Nově si žadatelé mohou na Portálu finanční podpory (http://granty.praha.eu/GrantyPortal) registrovat účet a založit profil žadatele, ze kterého si formulář žádosti stáhnout. Takto stažený a každý úspěšně podaný formulář žádosti se jim k profilu žadatele zaeviduje pro zpětné dohledání.

Lhůta pro podání žádostí je od 31. 7. 2020 do 2. 9.2 020 do 18.00 hod.

Případné opravy, úpravy a doplňování žádostí jsou přípustné pouze ve lhůtě pro podání žádosti, tj. do 2. 9. 2020 do 18.00 hod.


Harmonogram grantového řízení hl. m. Prahy KUL 2021