Zastupitelstvo HMP schválilo usnesením č. 23/33 ze dne 21. 1. 2021 snížení víceletých grantů HMP v oblasti kultury a umění poskytnutých na rok 2021.

 

V souvislosti s vývojem pandemie COVID-19 a jejích dopadů na pražskou ekonomiku byly sníženy finanční prostředky na kulturní granty pro rok 2021 z původně plánovaných 360 mil. Kč na 330 mil. Kč. V rozpočtu hl. m. Prahy - kapitole 0662 - na rok 2021, který byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 22/1 ze dne 17. 12. 2020, je stanoven objem finančních prostředků na granty v oblasti kultury a umění pro rok 2021 ve výši 330 mil. Kč. Na základě těchto úsporných opatření dochází ke snížení vázaných víceletých grantů o 10 % proti původně schválené částce.

 

•Usnesení Zastupitelstva HMP č. 23/33 ze dne 21. 1. 2021

•Příloha č. 1 k usnesení – příjemci víceletého grantu v roce 2021

•Příloha č. 2 k usnesení – dodatek ke smlouvě