Rada HMP schválila usnesením č. 24 ze dne 11. 1. 2021 jednoleté granty HMP v oblasti kultury a umění na rok 2021 nepřesahující 200 000 Kč

Jednoleté granty HMP v oblasti kultury a umění na rok 2020 nad 200 000 Kč a víceleté granty na léta 2022 – 2025 budou schváleny Zastupitelstvem HMP dne 21. 1. 2021