Zastupitelstvo HMP schválilo usnesením č. 13/20 ze dne 23. 1. 2020 jednoleté granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2020 nad 200.000 Kč a víceleté granty 2021-2024, včetně vzorů smluv.

- usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 13/20 ze dne 23. 1. 2020

- příloha č.1 k usnesení ZHMP - JEDNOLETÉ GRANTY KUL 2020 NAD 200.000 Kč

- příloha č. 2 k usnesení ZHMP - JEDNOLETÉ GRANTY KUL 2020 NAD 200.000 Kč INVESTIČNÍ

- příloha č. 3 k usnesení ZHMP - TEXT JEDNOLETÉ SMLOUVY 2020 nad 200.000 Kč

- příloha č. 4 k usnesení ZHMP - VÍCELETÉ GRANTY KUL 2021 – 2024

- příloha č. 5 k usnesení ZHMP - TEXT VÍCELETÉ SMLOUVY 2021 – 2024