Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 488 ze dne 25. 3. 2019

Zásady pro poskytování jednoletých a víceletých účelových dotací - grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2020


Po  otevření formuláře nejsou zobrazeny všechny jeho části. Formulář postupně reaguje (otevírá se) až po vyplnění Vámi zadaných údajů

Elektronický formulář žádosti o jednoletý grant 2020 (formát zfo.)

Elektronický formulář žádosti o víceletý grant 2021 - 2024 (formát zfo.)

Elektronický formulář žádosti o investiční grant 2020 (formát zfo.)

 

V případě technických potíží při vyplňování formuláře se obracejte na e-mailovou adresu: hot-line_granty@asd-software.cz.

 

On-line formulář žádosti o jednoletý grant 2020 (pro MAC i iOS)

On-line formulář žádosti o víceletý grant 2021 - 2024 (pro MAC i iOS)

On-line formulář žádosti o investiční grant 2020 (pro MAC a iOS)

 

ZPŮSOB ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O GRANT:

  1. u počítačů se systémem Windows ve formátu zfo prostřednictvím aplikace Software 602 Form Filler zde
  2. u počítačů značky Apple – Mac -  on-line verzi žádosti zde
  3. u počítačů s otevřeným operačním systémem Linux  - v on-line verzi žádosti zde

  U všech variant platí doporučení maximální velikosti žádosti 50 MB!!

 ŽÁDOST MUSÍ BÝT PODÁNA SOUBĚŽNĚ ELEKTRONICKY I V TIŠTĚNÉ - LISTINNÉ PODOBĚ - podrobněji viz výše „ZÁSADY“.


Harmonogram grantového řízení hl. m. Prahy KUL 2020

Příjem žádostí o podporu bude ukončen k 12. červnu 2019 - více viz výše "Zásady".