Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 52 ze dne 13. ledna 2020 jednoleté granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2019 nepřesahující 200.000 Kč.

- Příloha č. 1 k usnesení Rady hl. m. Prahy ze dne 13. ledna 2020 - jednoleté granty do 200.000 Kč

- Příloha č. 2 k usnesení Rady hl. m. Prahy ze dne 13. ledna 2020 - jednoleté granty do 200.000 Kč - investiční

- Příloha č. 3 k usnesení Rady hl. m. Prahy ze dne 13. ledna 2020 - vyřazené projekty

- Příloha č. 4 k usnesení Rady hl. m. Prahy ze dne 13. ledna 2020 - vzorová jednoletá smlouva

- Příloha č. 12 k usnesení Rady hl. m. Prahy ze dne 13. ledna 2020 - žadateli stažené projekty

- Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 52 ze dne 13. ledna 2020

Ostatní jednoleté granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2020 nad 200.000 Kč a víceleté granty na léta 2021-2024 bude schvalovat Zastupitelstvo hl. m. Prahy na svém zasedání ve čtvrtek 23. ledna 2020.