Prezentace ve formátu pdf k dispozici zde. Jedná se o granty víceleté a nad 200 tis. Kč.