Zastupitelstvo HMP schválilo usnesením č. 4/58 ze dne 28. 2. 2019 jednoleté granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2019 nad 200.000 Kč a víceleté granty 2020-2023, včetně vzorů smluv.

Příloha ZHMP č. 1 k usnesení ZHMP č. 4/58 ze dne 28. 2. 2019 - jednoleté granty nad 200.000 Kč<br>

Příloha ZHMP č. 2 k usnesení ZHMP č. 4/58 ze dne 28. 2. 2019 - jednoleté granty nad 200.000 Kč - investiční

Příloha ZHMP č. 4 k usnesení ZHMP č. 4/58 ze dne 28. 2. 2019 jednoleté granty nad 200.000 Kč - vzorová jednoletá smlouva

Příloha ZHMP č. 3 k usnesení ZHMP č. 4/58 ze dne 28. 2. 2019 - víceleté granty 2020-2023

Příloha ZHMP č. 5 k usnesení ZHMP č. 4/58 ze dne 28. 2. 2019 - víceleté granty 2020-2023 - vzorová víceletá smlouva

Příloha ZHMP č. 7 k usnesení ZHMP č. 4/58 ze dne 28. 2. 2019 - závěrečné usnesení členů Grantové komise určené Radě HMP a Zastupitelstvu HMP