Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 912 ze dne 24. 4. 2018

Zásady pro poskytování jednoletých a víceletých účelových dotací - grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2019

 


Elektronický formulář žádosti o jednoletý grant (formát zfo.)

Elektronický formulář žádosti o víceletý grant (formát zfo.)

 

On-line formulář žádosti o jednoletý grant (pro Mac a iOS)

On-line formulář žádosti o víceletý grant (pro Mac a iOS)

 

Formuláře podrobněji

 

Vzorová tabulka jednoletého položkového ROZPOČTU s možným komentářem

Vzorová tabulka víceletého položkového ROZPOČTU s možným komentářem

 


Harmonogram grantového řízení hl. m. Prahy KUL 2019

Příjem žádostí o podporu byl ukončen k 13. červnu 2018