Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 123 ze dne 4. února 2019 jednoleté granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2019 nepřesahující 200.000 Kč.

Ostatní jednoleté granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2019 nad 200.000 Kč a víceleté granty na léta 2020-2023 bude schvalovat Zastupitelstvo hl. m. Prahy na svém zasedání ve čtvrtek 28. února 2019.