Formulář finančního vypořádání víceletých grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění (zfo.)