Zastupitelstvo HMP schválilo usnesením č. 33/44 ze dne 25. 1. 2018 jednoleté granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2018 nad 200.000 Kč a víceleté granty 2019–2022, včetně vzorů smluv.

Příloha ZHMP č. 1 k usnesení ZHMP č. 33/44 ze dne 25. 1. 2018 - jednoleté granty nad 200.000 Kč

Příloha ZHMP č. 2 k usnesení ZHMP č. 33/44 ze dne 25. 1. 2018 - jednoleté granty nad 200.000 Kč - investiční

Příloha ZHMP č. 3 k usnesení ZHMP č. 33/44 ze dne 25. 1. 2018 - jednoleté granty nad 200.000 Kč - vzorová smlouva

 

Příloha ZHMP č. 4 k usnesení ZHMP č. 33/44 ze dne 25. 1. 2018 - víceleté granty 2019 - 2022

Příloha ZHMP č. 5 k usnesení ZHMP č. 33/44 ze dne 25. 1. 2018 - víceleté granty 2019 - 2022 - vzorová smlouva