GRANTY v hlavním městě Praze v oblasti kultury a umění jsou přijímány a udělovány v rámci těchto OBORŮ:

A)  divadlo

B)   hudba

C)   tanec a nonverbální umění, nový cirkus

D)   výtvarné umění, fotografie, nová média

E)    literatura

F)    audiovizuální umění

G)  ostatní = nejednoznačně zařaditelné kulturní projekty

V novém Vyhlášení grantů KUL v roce 2018 s termínem uzávěrky 7. 6. 2017 je již jasně stanoveno, že projekty oblasti nového cirkusu a oblasti designu se budou přihlašovat se žádostí o  grant hl. m. Prahy do příslušných oborů takto:

C)                  tanec a nonverbální umění, nový cirkus

G)                 ostatní = nejednoznačně zařaditelné kulturní projekty (mezioborové projekty a festivaly, víceoborové projekty a festivaly, kulturně sociální projekty a festivaly, kreativně společenské projekty, včetně designové tvorby[1]  a její prezentace).

Tabulka SCHVÁLENÉ VÍCELETÉ GRANTY KUL V LETECH 2014 – 2021 toto výše uvedené oborové zařazení již zohledňuje.

[1] Je určena pouze na neinvestiční výdaje a je poskytována výhradně v režimu „de minimis“.

 

Přehled vázanosti víceletých grantů 2014 - 2021