Návrh grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2018 bude projednáván na jednání Výboru pro kulturu ZHMP dne 22.11.2017 ve 12.00 hod. ve Velké zasedací síní Zastupitelstva hl. m. Prahy.