Zastupitelstvo HMP schválilo usnesením č. 13/55 ze dne 28. 1. 2016 jednoleté granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2016 nad 200.000 Kč a víceleté granty 2017–2020, včetně vzorů smluv.

Usnesení ZHMP č. 13/55 ze dne 28. 1. 2016

Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 13/55 ze dne 28. 1. 2016 - jednoleté granty nad 200.000 Kč

Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 13/55 ze dne 28. 1. 2016 - jednoleté granty nad 200.000 Kč - investiční

Příloha č. 3 k usnesení ZHMP č. 13/55 ze dne 28. 1. 2016 - víceleté granty 2017-2020

Příloha č. 4 k usnesení ZHMP č. 13/55 ze dne 28. 1. 2016 - víceleté granty 2017-2020 - de minimis

Příloha č. 5 k usnesení ZHMP č. 13/55 ze dne 28. 1. 2016 - vzorová jednoletá smlouva

Příloha č. 6 k usnesení ZHMP č. 13/55 ze dne 28. 1. 2016 - vzorová víceletá smlouva