Zastupitelstvo HMP dne 26.5.2011 schválilo usnesením č. 7/17 návrh na udělení víceletých grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury na léta 2012 - 2015, který byl vypracován na základě usnesení ZHMP č. 28/43 ze dne 18.6.2009, kterým byl schválen Grantový systém hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na léta 2010 - 2015, a na základě vyhlášení grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2011, které bylo schváleno usnesením RHMP č. 1025 ze dne 15.6.2010.

Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 7/17 ze dne 26. 5. 2011