Zastupitelstvo hlavního města Prahy dne 26.5.2011 usnesením č. 7/16 schválilo návrh na navýšení grantu hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2011 Pražskému komornímu divadlu, s.r.o., IČ: 26505240, na realizaci projektu Podnájem a umělecký provoz Divadla Komedie v roce 2011 o 1.200.000 Kč formou dotace z rozpočtu hl.m. Prahy pro rok 2011 z kapitoly 0619, § 3399 - záležitosti kultury - granty.