Usnesení ZHMP ke snížení víceletých grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění 2011 číslo 5/41 ze dne  31.3.2011 (.doc)

Tabulka snížení víceletých grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění 2011 (.doc)

Důvodová zpráva (.doc)