Radou HMP schválené jednoleté granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění 2010 do 200.000 Kč V REŽIMU DE MINIMIS