Grantová řízení v níže uvedených grantových skupinách jsou samostatnými řízeními. Každý subjekt je oprávněn podat žádost ve všech skupinách.

Granty jsou udíleny v následujících skupinách:

1. skupina – dotace na vstupenku – 25 % z celkově poskytované částky půjde na „dotace na vstupenku“ (příspěvku na provoz – „provozní grant“). Dotace na vstupenku je podmíněna pouze Akreditací žadatele za podmínek dále stanovených. Dotace se vypočítá jako podíl celkových tržeb a průměrné ceny za vstupenku žadatele. Přičemž minimální průměrná cena vstupenky nesmí být nižší než 150 Kč.

2. skupina – podpora umělecké činnosti subjektů, projektů prezentace pražské kultury v zahraničí, projektů mezinárodní spolupráce a projektů neprofesionálního umění – 25 % z celkově poskytované částky bude rozděleno na základě posouzení umělecké hodnoty činnosti subjektu.

3. skupina – podpora studentů uměleckých škol, mladých a začínajících umělců, uměleckých souborů dětí a mládeže – 20 % z celkově poskytované částky pro mladé umělce, kteří jsou hlavními nositeli alternativních proudů v kultuře.

4. skupina – víceleté granty (maximálně 4leté) – 30 % z celkově poskytované částky půjde na víceleté granty.[1]

 

Uzávěrka pro všechny skupiny dne 7. 12. 2007.

 [1] Částka na čtyřleté granty pro rok 2008 vychází z již schválených grantů v minulém období a představuje 68 mil. Kč. Z tohoto důvodu může dojít v roce 2008 po schválení celkové výše příspěvku na kulturu k úpravě procentuálních poměrů mezi jednotlivými skupinami.