Granty jsou udíleny v těchto skupinách:

1.    skupina – dotace na vstupenku (25 % z celkově poskytované částky)
 - žadatel musí mít tzv. Akreditaci žadatele, dotace se vypočítává jako podíl celkových tržeb a průměrné ceny za vstupenku žadatele, minimální průměrná cena vstupenky nesmí být nižší než 150 Kč, všechny dotace v této skupině jsou uděleny v režimu de minimis a nepřesáhnou částku 200.000 Euro v kurzu platném ke dni schválení,

2.    skupina – podpora umělecké činnosti subjektů, projektů prezentace pražské kultury v zahraničí, projektů mezinárodní spolupráce a projektů neprofesionálního umění (25 % z celkově poskytované částky) - dotace je navrhována na základě posouzení umělecké hodnoty činnosti subjektu,

3.    skupina – podpora studentů uměleckých škol, mladých a začínajících umělců, uměleckých souborů dětí a mládeže (20 % z celkově poskytované částky) - podpora pro mladé umělce, kteří jsou hlavními nositeli alternativních proudů v kultuře,

4.    skupina – víceleté granty, maximálně 4leté (30 % z celkově poskytované částky).

 

Granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2008 byly vyhlášeny na základě usnesení Rady hl. m. Prahy ze dne 6.11.2007, kdy byly schváleny i Zásady pro poskytování účelových dotací – grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2008. Uzávěrka pro přijímání projektů byla 7.12.2007. Magistrát hl. m. Prahy obdržel celkem 712 žádostí od grant, 5 projektů odbor kultury památkové péče a cestovního ruchu vyřadil z důvodu nesplnění podmínek grantového řízení. Grantová komise historicky poprvé pracovala ve třináctičlenném složení, kdy 12 členů profesně vychází z uměleckého prostředí, třináctý předseda je jediným zastupitelem a zároveň i předsedou Výboru pro kulturu a volný čas ZHMP. Komise se poprvé sešla dne 13.12.2007 s radním pro kulturu Richterem, poté následovala řada dalších náročných jednání. Stejně jako loni a předloni byla uspořádána veřejná slyšení žadatelů o víceleté a finančně nákladnější granty, která umožnila prezentovat přihlášené projekty. Letos se konala 16. a 17. ledna.