Zastupitelstvo hl. m. Prahy dnes souhlasilo s návrhem aktualizovaných částí Koncepce kulturní politiky hlavního města Prahy a Grantové politiky hlavního města Prahy v oblasti kultury.

Nová radnice MHMP„Vzhledem k žalobě pana Kratochvíla jsme museli pozastavit přidělování kulturních grantů. Bylo to nezbytné, ale nechceme zbytečně komplikovat život těm, kteří na granty spoléhají, proto jsme udělali vše, abychom našli rychle řešení založené na  rozumném konsensu různých skupin. A často protichůdných zájmů. Proběhly kulaté stoly a workshopy s kulturní veřejností, zřídili jsme pro veřejnou diskusi na toto téma zelenou linku, internetové stránky, jednali jsme na úrovni politické i odborné. Výsledkem je návrh aktualizace Kulturní a Grantové politiky hl. m. Prahy, pro který u kulatého stolu hlasovalo třináct lidí z šestnácti přítomných a dnes ho podpořilo městské zastupitelstvo“ řekl radní Milan Richter.

Jak uvedl, kulturní politika i grantový systém jsou otevřené a vyvíjejí se. Aktualizace proto nyní reaguje na zkušenosti dvou let, které uplynuly od konsensuálního schválení  doposud platných koncepcí.

„V žádném případě nesnižujeme podporu kultury v Praze. Naopak, budeme i na její finanční podporu klást ještě větší důraz. Akceptujeme ale známý a reálný fakt, že umělecká kvalita není přímo parametricky změřitelná a lze ji proto hodnotit pouze zprostředkovaně. Při posuzování úspěšnosti kulturních projektů je proto nezbytné přihlížet i k názoru veřejnosti a ekonomickým výsledkům. Není to nic nového, je to všeobecně akceptovaný fakt, o němž se ale doposud mluvilo se značným ostychem.  My to v aktualizované kulturní politice města otevřeně konstatujeme a z toho vyplývající změny jsme promítli i do systému grantového. Hlavní novinkou je, že chceme poskytování kulturních grantů zacílit nikoli pouze na subjekt, který uměleckou činnost vytváří, ale na „konzumenta“ této umělecké činnosti. Zjednodušeně řečeno, nechceme dotovat pouze jednotlivý umělecký soubor a jeho projekt, ale i „diváka“, který navštíví divadelní představení a „zaplatí vstupenku. Zavádíme tedy v rámci grantů v podstatě provozní dotaci vázanou na prodanou vstupenku. Zdůrazňuji, že současně zachováváme grantovou podporu zajímavých uměleckých projektů, projektů podporujících mladé umělce atd. Jsem si vědom toho, že dotace „na vstupenku“ vyvolává polemiku, ale většinově se shodujeme v tom, že tento způsob poskytování dotací na kulturu je poctivější k umělcům, divákovi i čerpání veřejných prostředků“, řekl Richter. „Pro umělecký soubor je jistota v tom, že pokud představení uspěje, má jistou finanční podporu. Pro diváka je výhoda v tom, že svou návštěvou představení přímo ovlivňuje rozdělení dotací, které jdou z jeho daní. A město tímto způsobem podporuje kulturu, aniž by prostřednictvím peněz jakkoli ovlivňovalo její obsah, což by v žádném případě dělat nemělo. „ 

 

Kulturní politika i grantový systém nově navrhují jasné a veřejně sledovatelné i kontrolovatelné postupy rozdělování grantových dotací v několika skupinách:

 

  • Skupina první – dotace na vstupenku -  by představovala 25% z celkově poskytované částky. Jde fakticky o příspěvek na provoz, jakýsi  „provozní grant“. Dotace na vstupenku by byla podmíněna pouze Akreditací žadatele za stanovených podmínek.
  • Skupina druhá – podpora umělecké činnosti subjektů, projektů prezentace pražské kultury v zahraničí, projektů mezinárodní spolupráce a projektů neprofesionálního umění – by představovala dalších 25% z celkově poskytované částky., která bude rozdělena grantovou komisí na základě posouzení umělecké hodnoty činnosti subjektu.
  • Skupina třetí – podpora studentů uměleckých škol, mladých a začínajících umělců – má představovat 20% z celkově poskytované částky pro mladé umělce, kteří jsou hlavními nositeli alternativních proudů v kultuře.
  • Skupina čtvrtá – víceleté granty (maximálně 4leté) – jsou navrhovány v objemu 30% z celkově poskytované částky.

 

 

Návrh Aktualizace Koncepce kulturní politiky hlavního města Prahy a Grantové politiky hlavního města Prahy v oblasti kultury uvádíme v plném znění v příloze zde icon_word.gif.

 

 

V Praze 16. 10. 2007

 

 

___________________________________________________________________________________
Ing. Milan Richter - radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče a volného času
Do funkce zvolen 30.11.2006. Působnost v oblasti podpory kulturních projektů, spolupráce s institucemi kulturními, cestovního ruchu, ochrany památek, volného času.