Městská rada dnes  rozhodla o udělení grantů hlavního města Prahy v oblasti kultury a umění v letošním druhém grantové kole. Na projekty, u nichž částka na jednotlivý projekt nepřevyšuje 200 tisíc korun a spadají proto do kompetence rady, rozdělila přes čtyři milióny korun. Dalších 300 tisíc korun radní navrhnou zastupitelstvu udělit společnosti pro rekonstrukci Branického divadla Letitia na projekt Branické divadlo dětem, školám, studentům a důchodcům.

„Jde už o letošní druhé grantové kolo v této oblasti. Granty do 200 tisíc korun jsme udělovali pro tématické oblasti 5 až 8, což jsou granty pro začínající umělce a organizátory, granty na podporu mezinárodní spolupráce subjektů působících v Praze v oblasti kultury a umění, granty na projekty mezinárodní spolupráce konané v|Praze a granty na podporu uměleckých a kulturních aktivit v městských částech. O finanční podporu města se ucházelo 156 projektů a ve čtyřech případech požádali kulturní instituce o navýšení již uděleného grantu. Požadovaná částka přesáhla 19 miliónů korun.  Granty standardně posuzovala odborná komise a poté Výbor kultury, ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP a na jeho doporučení jsme je udělili na 99 projektů“ uvedl radní Milan Richter.

 

Granty KUL 2007 – 2. uzávěrka:

 

Po jednání Výboru ZHMP

Počet projektů

Z toho vyřazeno

Kladně vyřízeno

Záporně vyřízeno

Požadovaná částka

Komise RHMP

Výbor ZHMP

Téma  5 – grant pro začínající umělce a organizátory

25

11

10

4

1.039.812

220.000

220.000

Téma  6 – zahraniční prezentace Prahy

33

0

24

9

4.529.542

1.370.000

1.080.000

Téma 7 – mezinárodní spolupráce na území Prahy

26

0

21

5

3.994.454

1.085.000

935.000

Téma 8 – spoluúčast městských částí

65

7

43

15

7.581.700

1.636.000

1.981.000

Žádosti o navýšení grantů

4

0

1

3

2.850.000

0

100.000

V nesprávném tématu podané žádosti

6

6

-

-

0

0

0

Na vlastní žádost stažených žádostí

1

-

-

-

0

0

0

CELKEM VŠECHNY PROJEKTY

160

24

(+ 1 stažen)

99

36

19.995.508

4.311.000

4.316.000

 

 

„V letošním roce už jsme prostředky na kulturní granty navýšili oproti návrhu rozpočtu o téměř 14 miliónů korun, rozdělili jsme na ně přes 83 miliónů korun a dalších zhruba 101 miliónů korun na granty čtyřleté. Ve druhém kole jsme řešili některé projekty, které si zaslouží pozornost a podporu a na které se v prvním kole nedostalo,“ řekl radní Richter.

 

Jak doplnil, zastupitelé budou rozhodovat o tom, zda Praha podpoří i novinku Branického divadla – abonmá pro děti a mládež do osmnácti let, což je cenově zvýhodněná vstupenka na šest představení. „Projekt už úspěšně běží a od letošního září ho proto divadlo chce rozšířit také na studenty a důchodce s tím, že vstupenka bude stát sto korun, což jsou zhruba dvě sedminy normální ceny. Divadlo letos od města získalo grant ve výši 1,5 milionu korun, Praha 4 mu přispěje miliónem korun. Další grant na abonmá, který nyní zastupitelům navrhujeme schválit, by pokryl necelou třetinu nákladů divadla na tuto akci“. 

Seznam projektů schválených po 2. uzávěrce 2007 - granty do 200.000 Kč icon_word.gif

Seznam projektů schválených po 2. uzávěrce 2007 - granty nad 200.000 Kč icon_word.gif

 

V Praze 12. 6. 2007

 

___________________________________________________________________________________
Ing. Milan Richter - radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče a volného času
Do funkce zvolen 30.11.2006. Působnost v oblasti podpory kulturních projektů, spolupráce s institucemi kulturními, cestovního ruchu, ochrany památek, volného času.