Rada hlavního města Prahy schválila přidělení kulturních grantů pro letošní rok. Mezi žadatele o kulturní grant Rada HMP rozdělila 16.327.000 Kč a souhlasila s návrhem grantů v celkové hodnotě 67.020.000 Kč, o kterých rozhodovalo a které schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy ve čtvrtek 22.2.2007. Počet podaných žádostí pro letošní rok byl o třetinu vyšší než pro rok 2006. Letošní celková částka přesahující 83 milionů korun je v porovnání s jinými městy stále mimořádně vysoká.

Komise Rady hl. města Prahy posoudila všech 556 předložených projektů. Bylo vyřazeno pět projektů, které nesplnily podmínky grantového řízení. Neobsahovaly všechny náležitosti nebo neodpovídaly vypsanému grantovému tématu.

Žadatelé o čtyřleté granty a granty s vyšší požadovanou částkou měli možnost prezentovat své projekty před veřejností i představiteli města na veřejném slyšení v Malém sále Městské knihovny. Této možnosti využilo 88 žadatelů o grant. Ze slyšení byl pořízen záznam, který je k nahlédnutí na internetových stránkách města.

Na doporučení výboru ZHMP pro kulturu a volný čas Rada HMP odsouhlasila, že pro letošní rok budou udíleny pouze jednoleté granty.

Celkem byla rozdělena částka 83.347.000 korun mezi 556 projektů. Granty byly vyhlášeny v sedmi kategoriích jsou udělovány jako finanční příspěvky, poskytované formou účelové dotace. Finančně znovu podporujeme všechny oblasti umění a řadu zajímavých projektů, Rada HMP schválila granty nepřesahující 200.000 Kč a o udělení grantů nad 200.000 Kč rozhodlo Zastupitelstvo Prahy na zasedání ve čtvrtek 22.2.2007“, řekl radní pro oblast kultury, památkové péče a volného času Milan Richter.

Granty byly vyhlášeny v následujících kategoriích:

  1. Čtyřletý grant na kontinuální kulturní a uměleckou činnost subjektů realizovanou v Praze. Čtyřletý grant ve výši 17 mil. Kč byl udělen Činohernímu klubu, o.p.s.
  2. Čtyřletý grant na jednotlivé projekty realizované v Praze. Granty v tomto tématu nebyly uděleny.
  3. Jednoletý grant na kontinuální kulturní a uměleckou činnost subjektů realizovanou v Praze. Sem bylo přeřazeno 43 projektů ucházejících se o podporu v tématu č. 1 a navržená částka je 33 600 000 korun. Projektů přihlášených do tohoto tématu získalo podporu celkem 112 a jejich souhrnná částka činí 10 747 000 korun.
  4. Jednoletý grant na jednotlivé projekty realizované v Praze. Počet projektů přeřazených z tématu č. 2 je 13 a částka na jejich podporu činí 2 600 000 korun. Projektů přihlášených v tématu č. 4 bylo 305 a bylo podpořeno částkou 11 835 000 korun.
  5. Grant pro začínající umělce a organizátory na projekt v maximální délce trvání 12 měsíců. Částka 90 000 korun byla rozdělena mezi 19 projektů.
  6. Grant na podporu prezentace a propagace pražské kultury v zahraničí. Téměř milion korun (975 000 ) podpoří 29 projektů.
  7. Grant na podporu mezinárodní spolupráce subjektů působících v Praze v oblasti kultury a umění – projekty mezinárodní spolupráce konané na území Prahy realizované v souvislosti s významnými národními a mezinárodními akcemi v daném roce.V této kategorii dostane 30 projektů  částku 1 570 000 korun.“

 

Seznam projektů schválených po 1. uzávěrce 2007 - granty do 200.000 Kč icon_word.gif

Seznam projektů schválených po 1. uzávěrce 2007 - granty nad 200.000 Kč icon_word.gif

 

V Praze 23. 2. 2007

___________________________________________________________________________________
Ing. Milan Richter - radní hl. m. Prahy pro oblast kultury a sportu
Do funkce zvolen 30. 11. 2006. Působnost v oblasti podpory kulturních projektů, spolupráce s institucemi kulturními, cestovního ruchu, ochrany památek, volného času.