Hlavní město Praha

Magistrát hl. m. Prahy

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

 

 

 

 

V souladu s usnesením Rady HMP č. 1103 ze dne 18.7.2006 a usnesením č. 39/19 Zastupitelstva HMP ke grantového systému hlavního města Prahy a na základě přihlášených projektů žadatelů o víceletý grant hl. m. Prahy a o granty nad 1.000.000 Kč se budou konat

veřejná slyšení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění

ve dnech 29. a 30. ledna 2007 od 8.00 do 16.00 hod.

v Malém sále Městské knihovny, Mariánské nám. 1, Praha 1.

Na veřejných slyšeních budou přítomni členové komise Rady hl. m. Prahy pro udílení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění, představitelé města, členové Zastupitelstva hl. m. Prahy, odborné a laické veřejnosti. Na těchto slyšeních mají žadatelé možnost obhájit svůj kulturní projekt a podrobněji vysvětlit podanou žádost o grant. Ze všech realizovaných veřejných slyšení je pořizován zvukový záznam, který bude k dispozici na internetových stránkách města.

Podrobný časový rozpis naleznete v přiloženém harmonogramu. Jednotlivá slyšení mají vyhrazena max. 10 minut, z toho 5 minut bude patřit vlastní prezentaci a 5 minut je určeno pro případnou diskusi a dotazy.

 

Tabulka pro veřejná slyšení 29.1.2007

Téma Evid. číslo Žadatel Jméno Název projektu Požadovaná
částka
Datum

1

2

1.

Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola, s.r.o.

Furthnerová Daniela

Barokní podvečery souboru Collegium Marianum

8. Mezinárodní Letní slavnosti staré hudby 2007

620 000 Kč

2 600 000 Kč

29.1.2007

8.10

1

2.

NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o.

 

Svoboda Pavel

Rock Café multimediální - kulturně výchovné

8 267 000 Kč

29.1.2007

8.20

1

3.

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s.

Hlaváček Ludvík, PhDr.

Činnost Centra pro současné umění

1 600 000 Kč

29.1.2007

8.30

1

4.

Společnost pro taneční a múzickou výchovu

Švábová Libuše

Divadlo Duncan Centre 2007-2010

943 000 Kč

29.1.2007

8.40

1

5.

Sdružení Divadla u Anděla

 

Hruška Petr

Umělecká činnost a provoz Divadla  Na Prádle

2 500 000 Kč

29.1.2007

8.50

1

6.

Gregorová Hana

 

Gregorová Hana

Divadlo Radka Brzobohatého

5 000 000 Kč

29.1.2007

9.00

1

7.

České doteky hudby – EM-ART, o.p.s.

 

Matějka Miroslav

Festival Doteky hudby a poezie

640 000 Kč

29.1.2007

9.10

1

8.

NABLÍZKO o.s.

 

Světlíková Adriana

Nablízko

1 241 000 Kč

29.1.2007

9.20

1

9.

Muzeum a archiv populární hudby

Opekar Aleš, PhDr.

Popmuseum. Kontinuální činnost o.s.Muzeum a archiv populární hudby

1 400 000 Kč

29.1.2007

9.30

1

10.

TY 2 ŽENY o.s.

Sedláčková Jitka

Malé Nosticovo divadlo nad Čertovkou

1 000 000 Kč

29.1.2007

9.40

1

11.

Divadelní spolek Kašpar

Potměšil Jan

Čtyřletý grant na kontinuální uměleckou činnost Divadelního spolku Kašpar + navýšení grantu

Divadelní činnost Spolku Kašpar 2003 - 2007

6 000 000 Kč

4 500 000 Kč

 

29.1.2007

9.50

1

12.

Gaspar s.r.o.

Špalek Jakub

Čtyřletý grant na kontinuální kulturní činnost Divadla v Celetné

3 500 000 Kč

29.1.2007

10.00

1

13.

A studio Rubín

Nováček Radek

Divadlo Rubín 2007-2010

2 500 000 Kč

29.1.2007

10.10

1

14.

Viola o.p.s.

Viklická Miluše, PhDr.

Kontinuální kulturní a umělecká činnost Divadla Viola 2007-2010

1 200 000 Kč

29.1.2007

10.20

1

15.

Společnost Franze Kafky

Mališová Markéta, RNDr.

Informační, studijní a vzdělávací centrum Franze Kafky

3 000 000 Kč

29.1.2007

10.30

1

16.

UNIJAZZ – sdružení pro podporu kulturních aktivit

Huňát Čestmír, Krejčí Zdeněk

Kaštan - scéna Unijazzu

1 141 000 Kč

29.1.2007

10.40

1

17.

Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových

Mládková Meda

Výstavní program Muzea Kampa v letech

650 000 Kč

29.1.2007

10.50

1

18.

Milan Svoboda

Svoboda Milan

Pražský Big Band - umělecká činnost orchestru

950 000 Kč

29.1.2007

11.00

1

19.

Kulturní systém Via Praga, spol. s r.o.

Dvořák Jan, doc., PhDr.

Centrum českých loutkářů-program pro pražské děti

840 000 Kč

29.1.2007

11.10

1

20.

Divadlo Company

Bergerová Eva

Strašnické divadlo - činnost

3 500 000 Kč

29.1.2007

11.20

1

21.

Mgr. Lenka Ottová

Ottová Lenka, Mgr.

DOT 504

1 789 740 Kč

29.1.2007

11.30

1

2

22.

MOTUS o.s.

Cavina Maria

 

Alfredvedvoře, scéna pro nové divadlo

Malá inventura - festival nového divadla

7 000 000 Kč

560 000 Kč

29.1.2007

11.40

1

23.

Taneční centrum Praha - konzervatoř, o.p.s.

Schneider Antonín, Ing.

Balet Praha Junior

1 990 000 Kč

29.1.2007

11.50

1

24.

Ústav T.G. Masaryka o.p.s.

Zumr Josef, CSc.

Edice díla T.G.Masaryka a péče o jeho archiv a knihovnu

200 000 Kč

29.1.2007

12.00

1

25.

FUTURA, občanské sdružení

Stefano Alberto Di

Centrum pro současné umění Futura - výstavní program 2007 -2010

749 000 Kč

29.1.2007

12.30

1

26.

Kühnův dětský sbor o.p.s.

Brychová Vladimíra Ing.

Podpora kontinuální kulturní umělecké činnosti Kühnova dětského sboru v letech 2007 - 2010 – 3/4století Kühnova dětského sboru

500 000 Kč

29.1.2007

12.40

1

27.

Luděk Bari

Bari Luděk

Beyond 2000 - výtvarné a hudební umění

1 650 000 Kč

29.1.2007

12.50

1

28.

LYRA Pragensis

Tetourová Ivana, PhDr.

Divadlo Lyra Pragensis - celoroční činnost

1 450 000 Kč

29.1.2007

13.00

1

4

29.

CIANT-Mezinárodní centrum pro umění a nové technologie, občanské sdružení pro kulturu

Smetana Pavel, Ing.

Nové technologie v umění a kultuře

ENTER multimediale

7 616 000 Kč

2 407 600 Kč

29.1.2007

13.10

1

30.

Buchty a loutky

Bečka  Marek

Divadlo Buchty a loutky

515 000 Kč

29.1.2007

13.20

1

31.

LUPULUS

Vlček Oldřich

Čtyřletý cyklus koncertů orchestru Virtuosi di Praga

1 850 000 Kč

29.1.2007

13.30

1

32.

SVATOPLUK JÁNYŠ – EFFECTUS – zprostředkovatelská agentura

Jányš Svatopluk

GUTTA MUSICAE – koncertní činnost

300 000 Kč

29.1.2007

13.40

1

33.

Dětská opera Praha

Marková - Krystlíková Jiřina

Kontinuální činnost souboru Dětská opera Praha

670 000 Kč

29.1.2007

13.50

1

34.

Hein Milan

Hein Milan

Divadlo Ungelt - kontinuální umělecká činnost

4 900 000 Kč

29.1.2007

14.00

1

35.

Činoherní klub, o.p.s.

Procházka Vladimír, PhDr.

Kontinuální kulturní a umělecká činnost Činoherní klub 2007 - 2010

19 299 000 Kč

29.1.2007

14.10

1

36.

Hamlet Production, a.s.

Kocourek Michal

Čtyřletý grant - Činnost divadla Kalich

7 000 000 Kč

29.1.2007

14.20

1

37.

Vávra Tomáš, Ing.

Vávra  Tomáš, Ing.

Český současný impresionismus

1 070 000 Kč

29.1.2007

14.30

1

38.

EuroArt Praha

Mgr. Vladimír Leixner

Mezinárodní festival komorní hudby EuroArt Praha

1 150 000 Kč

29.1.2007

14.40

1

39.

Sklep sobě, o.s.

Burda Jiří, Ing.

Čtyřletý grant na kontinuální kulturní a uměleckou činnost na Dobešce

800 000 Kč

29.1.2007

14.50

1

40.

Divadlo Na Jezerce s.r.o.

Hrušínský Jan

Kontinuální umělecká činnost Divadla Na Jezerce

7 750 000 Kč

29.1.2007

15.00

1

41.

Divadlo AHA !

Pokorný Miroslav

Gong dětem - divadlo pro děti a mládež

1 500 000 Kč

29.1.2007

15.10

1

42.

Pražský dům fotografie - Prague House of Photography, o.p.s.

Hodek Eva Marlene, Mgr.

Moucha Josef

Profesionální činnost Pražského domu fotografie - Prague House of Photography v letech 2007 - 2010

7 014 000 Kč

29.1.2007

15.20

 

Tabulka pro veřejná slyšení 30.1.2007

Téma Evid. číslo Žadatel Jméno Název projektu Požadovaná
částka
Datum

2

43.

ARCO DIVA

Štilec Jiří, PhDr.

Hudební festival Pražské hudební slavnosti, 4. - 7. ročník

2 375 000 Kč

30.1.2007

8.00

2

44.

Studio Damúza

 

Bubal Jan

VyšeHrátky

702 100 Kč

30.1.2007

8.10

2

2

45.

Folklorní sdružení ČR

 

Pšenica Zdeněk

„Zpěváček - Slávik“ a „Zpíváme pro radost“

IV. mezinárodní folklór.festival Pražský Jarmark

600 000 Kč

800 000 Kč

30.1.2007

8.20

2

46.

Člověk v tísni spol při ČT, o.p.s.

 

Kamenický Jan

Jeden svět 2007

2 500 000 Kč

30.1.2007

8.30

2

47.

Talichův komorní orchestr o.p.s.

 

Talich Jan

Endlichová Jana

Každoroční abonentní cyklus koncertů

635 000 Kč

30.1.2007

8.40

2

48.

Lubomír Brabec

Brabec Lubomír

Lubomír Brabec uvádí Hudební večery ve Španělské synagoze

190 000 Kč

30.1.2007

8.50

2

49.

Struny podzimu

Vrabec Marek, Mgr.

Struny podzimu

2 600 000 Kč

30.1.2007

9.00

2

50.

Jazzová sekce – Artforum

 

Srp Karel

Pocta Jaroslavu Haškovi a dalším

984 000 Kč

30.1.2007

9.20

3

51.

FREETIME, o.s.

Svítek Jaroslav, Ing.

Freetime - Art of Relax

 

2 161 821 Kč

 

30.1.2007

9.30

3

52.

Farma v jeskyni – omluveni – v zahraničí

Dočolomanský Viliam, MgA.

Farma v jeskyni v roce 2007

2 102 628 Kč

30.1.2007

9.40

3

53.

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků

Čiháková-Noshiro Vlasta

Realizace výstavního plánu Galerie kritiků

1 600 000 Kč

30.1.2007

9.50

3

54.

Komorní činohra

Bábek Jiří

Profesionální divadelní činnost o.s. Komorní Činohra

2 500 000 Kč

30.1.2007

10.00

3

55.

Občanské sdružení Pro Photo

Svoboda Vratislav

MANSARDA 2007

4 610 000 Kč

30.1.2007

10.10

3

56.

LETITIA

 

Pachlová Jiřina

Branické divadlo pokračuje

7 390 000 Kč

30.1.2007

10.20

3

57.

FANTAZMA, s.r.o.

 

Kratochvíl Petr

Činnost divadla TA Fantastika v roce 2007

7 936 390 Kč

30.1.2007

10.30

3

58.

Prague Production, s.r.o.

 

Palkoska Aleš

Bio Oko 2007

1 998 000 Kč

30.1.2007

10.40

3

59.

DEAI ( SETKÁNÍ)

 

Vladimír de Lima

Marek Lakomý

Otevřené ateliéry

2 200 000 Kč

30.1.2007

10.50

4

60.

Vernon Fine Art International

 

Burian  Monika

Pražský festival současného umění Tina b 2007

1 850 000 Kč

30.1.2007

11.00

4

61.

Lennox s.r.o.

Svoboda Pavel

Multimediální projekt interaktivního digitalního 3D modelu rudolfínské Prahy v dobových reáliích

1 594 640 Kč

30.1.2007

11.10

4

62.

10:15 Management s.r.o.

 

Stanko Jaroslav

Atlantic Wind

1 185 000 Kč

30.1.2007

11.20

4

63.

Endorfilm s.r.o.

 

Konečný Jiří

SESTRA

1 600 000 Kč

30.1.2007

11.30

4

64.

Beránek  David

 

Beránek David

MetroMag

6 180 000 Kč

30.1.2007

11.40

4

65.

Šedivá  Klára - ATTON MUSIC arts management

Šedivá  Klára

Bruno Walter Musik Tage Praha 2007

2 009 000 Kč

30.1.2007

11.50

4

66.

Divadlo Kámen, o.s.

Macháček Petr

Celoroční činnost 2007

Inscenace Afrika

88 000 Kč

35 000 Kč

30.1.2007

12.30

4

67.

Oživení, občanské sdružení

 

Havlíčková Šárka

Auto*Mat 2007 - Zažít město jinak

2 021 000 Kč

30.1.2007

12.40

4

68.

AP-prosper, spol. s.r.o.

 

Pyško Alexej

Vznik inscenací Agentury AP-prosper

1 900 000 Kč

30.1.2007

12.50

4

69.

INCHEBA Praha s.r.o.

 

Ing. Jaroslav Čepek

Výtvarná scéna - Praha 2007

2 500 000 Kč

30.1.2007

13.00

4

70.

Leica Gallery Prague, o.p.s.

 

Böhmerová Jana

Léto fotografie

1 270 000 Kč

30.1.2007

13.10

4

71.

DOX PRAGUE, a.s.

 

Leoš Valka

Warholova lekce

4 938 995 Kč

30.1.2007

13.20

4

72.

NADACE PRAGUE BIENNALE

 

Anna Irmanovová

Prague Biennale 3

1 500 000 Kč

30.1.2007

13.30

4

73.

Arcibiskupství Pražské

Poláčková Kristina, Mgr.

Benefiční koncert pro Domov pokojného stáří v Dolních Břežanech

2 500 000 Kč

30.1.2007

13.40

4

74.

Olga Menzelová Kelymanová

Menzelová Kelymanová Olga

Výstava velkoplošných fotografií Yanna Arthuse Bertranda Svět zvířat / Animals /

1 700 000 Kč

30.1.200

13.50

4

75.

CONTI PROMOTOR CONFERENCE INCENTIVE spol. s r.o.

Zdena Buláková

Štěpánka Hanau

La Belle Epoque - koncert světového tenora José Carrerase

1 355 000 Kč

30.1.2007

14.00

6

76.

Občanské sdružení Free time

 

Ing. Svítek Jaroslav

Freetime Improfest Prague - England

1 421 000 Kč

30.1.2007

14.10

7

77.

Opěla Jiří

 

Opěla Jiří

Pocta Jiřímu Kyliánovi - NDT

1 093 000 Kč

30.1.2007

14.20

1

78.

Malé Vinohradské divadlo

Mathauserová Hana

Malé Vinohradské divadlo

650 000 Kč

30.1.2007

14.30

 

Žádosti o navýšení grantu:

Téma Evid. číslo Žadatel Jméno Název projektu Požadovaná
částka
Datum

1

84

Pražská komorní filharmonie, o.p.s.

Otépka Radim, Mgr.

Pražská komorní filharmonie, o.p.s. – činnost v letech 2006 – 2009

2 000 000 Kč 

30.1.2007

14.40

1

86

Divadlo bratří Formanů

Borůvková Blanka

Umělecká činnost Divadla bratří Formanů 2006-2009

972 700 Kč

30.1.2007

14.50

1

87

Pražské komorní divadlo s.r.o.

 

Pařízek Dušan

Provoz a umělecká činnost Pražského komorního divadla  s.r.o. v  divadle Komedie (čtyřletý grant již udělen v r. 2006)

12 000 000 Kč

30.1.2007

15.10

1

88

Semafor, spol. s r.o.

 

Jiří Suchý

Provoz a umělecká činnost divadla Semafor (dvouletý grant již udělen v r. 2006)

7 500 000 Kč

30.1.2007

15.20

 

 

Zvukové záznamy z veřejných slyšení k žádostem o granty v oblasti kultury v roce 2007

 

Den  Záznam  Délka trvání  Velikost
29. 1. 2007 Záznam 01  3:43:34  214 MB
  Záznam 02  3:34:41  206 MB
 30. 1. 2007 Záznam 03  3:43:34  214 MB
Záznam 04  3:04:22  177 MB