Grantový systém od roku 1996 zabezpečuje jako jedna z forem financování kultury v hlavním městě uspokojování kulturních potřeb a zájmů obyvatel Prahy. Grantový systém umožňuje hlavnímu městu přidělit finanční podporu subjektům, které nejsou zřizované městem či státem (žádat o grant nemohou příspěvkové ani rozpočtové organizace). O granty každoročně žádají především nezávislé neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, veřejně prospěšné společnosti, spolky, nadace a další), ale i podnikatelské subjekty jako jsou společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti.

Dne 18. 7. 2006 Rada HMP schválila vyhlášení grantů pro oblast kultury a umění na rok 2007. Granty budou poprvé vyhlašovány a budou udělovány podle nového grantového systému, který je výsledkem více než roční spolupráce mezi Prahou a zástupci umělců. Celý proces odstartoval v roce 2004 primátor Prahy Pavel Bém několika workshopy a na jejich základě Praha společně s umělci zoptimalizovala grantový systém.

Granty budou oficiálně vyhlášeny a zveřejněny do konce července a budou uděleny ve dvou termínech, v lednu a v červnu roku 2007. Objem peněz, který pro ně bude k dispozici, určí jako vždy rozpočet města na příští rok.

 


 

Vyhlášení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2006