Institut umění ve spolupráci s ProCulture / Otevřenou společností o. p. s. uspořádal 15. června 2009 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR moderovanou diskuzi, jejímž cílem bylo upozornit na přínos umění a kultury pro společnost a ekonomiku, a přispět tak k diskuzi o směřování české společnosti a stanovení politických a ekonomických priorit. Diskuze se zúčastnilo 110 představitelů odborné kulturní veřejnosti. Zástupci odborné kulturní veřejnosti, účastníci diskuze se shodli, že umění a kultura hrají velmi významnou roli při společenském a ekonomickém rozvoji ČR. Kulturu je třeba podporovat nejen jako primární zdroj, na němž staví svou existenci kulturní a kreativní průmysly,  ale  i  jako základ kreativity, nových nápadů a inovací s velkým dopadem na širší ekonomiku. Z diskuze byla připravena závěrečná zpráva shrnující její  průběh.  Následně byl na konci června 2009 rozeslán významným představitelům českého politického života dopis se závěry diskuze. Na tento dopis pozitivně reagovalo sedm osobností politického života s vyjádřením důležitosti daného tématu.

 

Závěrečná zpráva   ZDE