V letech 2004-2006 byly pro Odbor kultury památkové péče a cestovního ruchu MHMP realizovány výzkumy z oblasti kultury, které provedla výzkumná společnost STEM.

Jednalo se o výzkumy:

icon_word.gif„Kulturní zájmy a potřeby obyvatel hlavního města Prahy“ (1,9 MB)

  • Typ výzkumu:  kvantitativní  reprezentativních šetření 
  • Věcné zaměření výzkumu:  analýza kulturních zájmů a potřeb obyvatel hl. m. Prahy
  • Cílová skupina:  obyvatelé Prahy starší 15 let
  • Metoda výzkumu:  kvótní výběr podle kritérií pohlaví, věku, vzdělání a městských částí 
  • Technika dotazování:  standardizované osobní rozhovory (face-to-face) provedené školenými tazateli STEM
  • Termín výzkumu:  22.11. – 2.12. 2004
  • Výsledný soubor:  850 respondentů

 

icon_word.gif„Výdaje na kulturu a kulturní zvyklosti obyvatel hlavního města Prahy“ (1,5 MB)

  • Typ výzkumu:  kvantitativní  reprezentativních šetření 
  • Věcné zaměření výzkumu:  analýza výdajů a zvyklostí v souvislosti s kulturou   
  • Cílová skupina:  obyvatelé Prahy starší 15 let
  • Metoda výzkumu:  kvótní výběr podle kritérií pohlaví, věku, vzdělání a městských částí
  • Technika dotazování:  standardizované osobní rozhovory (face-to-face) provedené školenými tazateli STEM 
  • Termín výzkumu:  6. 5. – 16. 5. 2005
  • Výsledný soubor:  612 respondentů

 

icon_word.gif„Provozovatelé kultury v hlavním městě Praze“ (1,4 MB)

  • Typ výzkumu:  dotazníkové šetření + krátké rozhovory  
  • Věcné zaměření výzkumu:  názory a postoje provozovatelů kulturních zařízení v Praze na otázky financování a provozování kultury v hlavním městě, na grantový systém a transformaci v oblasti kultury
  • Cílová skupina:  "provozovatelé kultury" v různých oborech umělecké činnosti 
  • Technika dotazování:  částečně standardizované osobní rozhovory (face-to-face) provedené školenými tazateli STEM
  • Termín výzkumu:  prosinec 2005 - leden 2006
  • Výsledný soubor:  150 respondentů