Ekonomická, věcná, právní, organizační a personální analýza vybraných příspěvkových organizací hlavního města Prahy

Shrnutí závěrečných doporučení

 

Organizační, právní a ekonomická analýza všech příjemců navýšených grantů hl. m. Prahy

Shrnutí závěrečných doporučení



Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 611 ze dne 4. 5. 2010  k výsledkům ekonomických, věcných, právních, organizačních a personálních analýz vybraných příspěvkových organizací hlavního města Prahy a příjemců navýšených grantů hlavního města Prahy, provedených společností KPMG Česká republika, s.r.o. (ve formátu .pdf)