Usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 1483 ze dne 12. 6. 2018 k Programu 2% na umění - pořízení uměleckých děl do veřejného prostoru hlavního města Prahy a k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1483 ze dne 12. 6. 2018