Návrh systémové optimalizace pražské divadelní sítě (podkladová studie)

Návrh systémové optimalizace pražské divadelní sítě (návrhový dokument)

Návrh systému hodnotících kritérií a ukazatelů pro hodnocení divadel – příspěvkových organizací – zřizovaných hlavním městem Prahou

Oponentura Návrhu systémové optimalizace pražské divadelní sítě