Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 28/104 ze dne 15. 6. 2017 byla schválena Koncepce kulturní politiky hl. m. Prahy 2017 - 2021.

 

Koncepci kulturní politiky hl. m. Prahy 2017 - 2021 naleznete zde.