Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1095 ze dne 10. 5. 2016 byl revokován GRANTOVÝ SYSTÉM hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na léta 2016 – 2021, schválený v příloze č. 1 usnesení Rady HMP č. 465 ze dne 10. 3. 2015, ve znění usnesení Rady HMP č. 1612 ze dne 30. 6. 2015. Jeho aktuální revokace spočívala ve zpřesnění podání řešení případných sporů z právních poměrů při poskytnutí dotace tak, jak to  předpokládá § 10b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Tento Grantový systém navazuje na předchozí Grantový systém hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na léta 2010 - 2015, ale zohledňuje nové okolnosti vyplývající z Nařízení Evropské komise (EU) č. 651/2014, a bude z něj vycházet grantové řízení hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2016 a v dalších letech.

Grantový systém hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na léta 2016-2021 (.doc)