Podle předběžných údajů ČNB dosáhly devizové příjmy ze zahraničního cestovního ruchu za leden - březen 2006 959,5 mil. USD, což je o 4,5 % méně než ve stejném období roku 2005 (v Kč 22,8 mld, index 99,2 a v € 798,1 mil., index 104,1).

Devizové příjmy ze zahraničního cestovního ruchu za leden - březen 2006 představují ekvivalent 4,5 % exportu ČR a 3,0 % hrubého domácího produktu.


Příjezdy zahraničních návštěvníků

 • v lednu - dubnu 2006 přijelo do České republiky 29,4 mil. zahraničních návštěvníků, o 1,8 % více než v lednu - dubnu 2005
 • přes úsek státní hranice s Německem v lednu - dubnu 2006 přijelo 15,2 mil. zahraničních návštěvníků, index 102,8 (index představuje srovnání se stejným obdobím roku 2005, dále jen index)
 • přes úsek státní hranice s Rakouskem v lednu - dubnu 2006 přijelo 3,8 mil. zahraničních návštěvníků, index 102,7
 • přes úsek státní hranice s Polskem v lednu - dubnu 2006 přijelo 4,7 mil. zahraničních návštěvníků, index 97,0
 • přes úsek státní hranice se Slovenskem v lednu - dubnu 2006 přijelo 4,5 mil. zahraničních návštěvníků, index 108,5
 • v lednu - dubnu 2006 přijelo do ČR 92,6 % zahraničních návštěvníků po silnicích, 3,1 % po železnicích, 4,3 % letecky


Výjezdy občanů ČR do zahraničí

 • v lednu - dubnu 2006 vyjelo do zahraničí přes úseky státní hranice ČR 10,1 mil. občanů ČR, index 100,6
 • přes úsek státní hranice s Německem v lednu - dubnu 2006 vyjelo 3,2 mil. občanů ČR, index 105,0
 • přes úsek státní hranice s Rakouskem v lednu - dubnu 2006 vyjelo 1,8 mil. občanů ČR, index 97,9
 • přes úsek státní hranice s Polskem v lednu - dubnu 2006 vyjelo 1,6 mil. občanů ČR, index 84,4
 • přes úsek státní hranice se Slovenskem v lednu - dubnu 2006 vyjelo 2,6 mil. občanů ČR, index 102,9
 • podle druhu dopravy v lednu - dubnu 2006 vyjelo 89,1 % občanů ČR po silnicích, 2,8 % po železnicích a 8,1 % letecky

Turisté v hromadných ubytovacích zařízeních ČR v lednu - březnu 2006

Celkový počet zahraničních hostů v hromadných ubytovacích zařízeních za leden - březen 2006 dosáhl 1,1 mil. příjezdů a poklesl oproti stejnému období roku 2005 o 0,3 %, celkový počet přenocování dosáhl 3,8 mil. přenocování a poklesl
o 1,2 %.

Mezi země s největším počtem turistů v hromadných ubytovacích zařízeních, kteří navštívili ČR v lednu - březnu 2006, patří Německo (314 tis.), Velká Británie (134 tis.) a Itálie (83 tis.).

Průměrná doba pobytu cizinců v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu v lednu - březnu 2006 dosáhla 4,3 dne.


Pramen:
ČSÚ, ČNB, MMR
Praha, červen 2006