Adventní koncert s renesanční a vánoční tématikou proběhne 1. 12. 2019.

79. koncert cyklu Rolnička zpívá pro své přátele a pro radost se uskuteční 14. 12. 2019.

Spolek rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Rolnička Praha je příjemcem grantu hl. m. Prahy.