"Hlas válečníka nebo hlas kouzelníka? Jak se mění svět okolo nás v závislosti na našem tónu hlasu?" Podrobný program konference zde. Organizátor akce Hlasohled, z.s. je příjemcem grantu hl. m. Prahy