Pozvánka ZDE

Jubilejní desátý ročník Koncertu proti totalitě k připomínce Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva proběhne i letos v Sále Martinů pražské HAMU 17. listopadu od 19 hodin. Koncertu, který se opět stane unikátní přehlídkou skvělého interpretačního umění, bude předcházet vernisáž výstavy fotografií Odsun sovětských vojsk Dany Kyndrové.

Koncert otevře Duo pro housle a violoncello z pera Bohuslava Martinů v podání doktorandky HAMU, houslistky Natálie Toperczerové, a zkušeného violoncellisty Petra Nouzovského. Následně se v Triu pro housle, violu a violoncello, poslední skladbě Gideona Kleina, představí houslista a vedoucí Katedry strunných nástrojů HAMU, prof. Leoš Čepický, na violu jeho syn Jakub Čepický a s nimi na violoncello posluchač HAMU Petr Hamerský. První polovinu koncertu pak zakončí studenti a pedagogové Katedry dechových nástrojů HAMU skladbou György Ligetiho Šest bagatel pro dechový kvintet.

Po přestávce se můžete těšit na Filosofické dialogy pro housle a klavír skladatele Oldřicha Františka Korteho, ve kterých se houslového partu ujme čerstvá absolventka doktorského studia na HAMU Ludmila Pavlová a klavírním protějškem jí bude pedagog hudební akademie v Poznańi Marcin Sikorski z Polska. O vrchol programu v podobě Studie pro smyčce, kterou její autor Pavel Haas věnoval svému terezínskému spoluvězni Karlu Ančerlovi, se pod taktovkou polského klarinetisty a dirigenta Jana Jakuba Bokuna postará smyčcový orchestr složený z posluchačů HAMU s koncertním mistrem prof. Leošem Čepickým. Slavnostní závěr koncertu Fanfárou 17. listopadu dedikovanou jejím autorem Lukášem Matouškem Václavu Havlovi obstará Žesťový ansámbl studentů HAMU pod vedením Jiřího Novotného.

Nedílnou součástí projektu je i doprovodná výstava tematicky spjatá s bojem za svobodu: letos bude Respirium HAMU hostit výstavu Odsun sovětských vojsk známé české fotografky a kurátorky Dany Kyndrové. Její fotografie z let 1990–1991 dokumentují ukončení tzv. dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československa. Cyklus zachycuje především atmosféru v sovětských kasárnách, ubohost a apatii řadových vojáků uprostřed omšelých agitačních komunistických kulis, které symbolizují začínající agónii totalitního systému, ale zároveň budí soucit s prostým člověkem, často pouhou loutkou velkých politických her.

Vernisáž výstavy se koná před začátkem koncertu v 18 hodin a možnost návštěvy potrvá ještě další měsíc.