Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK uvede mimořádný koncert s filmovou hudbou Zdeňka Lišky. Vedle suit ze známých filmů české kinematografie zazní také jedinečný orchestrální projekt Petra Ostrouchova k filmu Marketa Lazarová s projekcí. Vystoupí Kühnův smíšený sbor, pěvečtí sólisté, klavírista Ivo Kahánek a vypravěči Alois Švehlík, Petra Špalková a Sabina Rojková. Mezi členy orchestru FOK se v tomto programu připojí violistka z Kyjevského symfonického orchestru, která do Prahy uprchla před válkou. Koncert pod vedením dirigenta Radka Baboráka se uskuteční 23. března 2022 v 19:30 ve Smetanově síni Obecního domu.

 

Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě.