U S N E S E N Í Rady hlavního města Prahy číslo 1211 ze dne 24.5.2021 ke zřízení Komise Rady HMP pro udělování dotací hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění a jmenování jejích členů