Návrhy Komise RHMP pro udělování dotací hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na udělení jednoletých a víceletých dotací budou předloženy Výboru KUL ZHMP dne 12.1.2022. Zveřejněny budou poté v příloze zápisu z tohoto jednání.