Rada hlavního města Prahy na svém zasedání ze dne 29. 8. 2022 usnesením č. 2144 jmenovala do funkce ředitele příspěvkové organizace Muzeum hl. m. Prahy RNDr. Ing. Iva Macka, s účinností od 1. 1. 2023.

vítězná koncepce RNDr. Ing. Iva Macka