Rada hlavního města Prahy na svém zasedání ze dne 14. 12. 2020 usnesením č. 2849 potvrdila PhDr. Magdalénu Juříkovou ve funkci ředitelky příspěvkové organizace Galerie hlavního města Prahy, s účinností od 1. 1. 2021.

Důvodová zpráva k usnesení Rady hlavního města Prahy č. 2849 ze dne 14. 12. 2020

Zápis z 1. - 3. jednání komise pro výběr ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Galerie hlavního města Prahy

Vítězná koncepce PhDr. Magdalény Juříkové

Koncepce Mgr. Marcela Fišera, Ph.D. 

Koncepce Mgr. Martina Dostála

Koncepce doc. PhDr. Filipa Suchomela, Ph.D.

Koncepce Mgr. Marcely Strakové