Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1369 ze dne 7. 6. 2021

Program podpory v oblasti kultury a umění pro jednoleté dotace v roce 2022 a pro víceleté dotace na léta 2023 – 2026

Harmonogram Programu podpory v oblasti kultury a umění pro jednoleté dotace v roce 2022 a pro víceleté dotace na léta 2023 – 2026

Formuláře k dotacím v oblasti kultury a umění budou k vyplnění zde na Portále finanční podpory. Lhůta pro podání Žádosti je od 2. 8. 2021 do 6. 9. 2021 18:00 hodin.