Odbor kultury a cestovního ruchu přijímá žádosti o individuální účelové dotace zaměřené na komunitní život v městských částech (například: masopust, tříkrálový průvod, sousedské setkání). Dotace jsou určené na akce konané v období od ledna do března 2020. Výše požadované dotace může být maximálně 50.000 Kč. Žádost musí být dodána na podatelnu Magistrátu hl. m. Prahy nejpozději do 13. 12. 2019. Dotace není určená na nákup předmětů jako např.: grily, stolky, židle apod.

Elektronický a on-line formulář žádosti o poskytnutí individuální účelové dotace naleznete zde.