Blíží se termín uzávěrky podání žádosti o grant hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění! 12. června 2019 do 18.00 hod. musí být doručena na MHMP!

V den uzávěrky 12. 6. 2019 od 18.01 hod již systém neumožní přijímání elektronických žádostí. Více na http://kultura.praha.eu/jnp/ - Granty 2020.