Dovolujeme si Vás pozvat na veřejný seminář k novému Programu podpory v oblasti kultury a umění pro jednoleté dotace v roce 2024 a pro víceleté dotace na léta 2025 – 2028, schváleného Radou HMP dne 9. 5. 2023 (usnesení č. 798).

TERMÍN: úterý 13. června 2023 od 14:00 hodin.

ODKAZ: ZDE

POZVÁNKA: ZDE

PROGRAM:

 

  1. Úvodní slovo radního pro kulturu JUDr. Jiřího Pospíšila                               
  2. Úvodní slovo ředitele odboru kultury a cestovního ruchu HMP MgA. Jiřího Sulženka, Ph.D.
  3. Harmonogram dotačního řízení v roce 2023                                                  
  4. Novinky v Programu podpory v oblasti kultury a umění pro jednoleté dotace v roce 2024   

a víceleté dotace na léta 2025 -2028

  1. Školení na formulář žádosti a možnosti podání                                                                     
  2. Otázky a odpovědi                                                                                         

Těšíme se na setkání.