usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1036 ze dne 10. 5. 2021

oznámení o vyhlášení výběrového řízení


podklady pro uchazeče výběrového řízení:

zřizovací listina příspěvkové organizace SO FOK

výroční zpráva příspěvkové organizace SO FOK za rok 2020

podrobný rozpočet příspěvkové organizace SO FOK na rok 2021 na vyžádání - michaela.trmalova@praha.eu