usnesení Rady hl. m. Prahy č. 820 ze dne 6. 5. 2019

oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ředitelku příspěvkové organizace Národní kulturní památka Vyšehrad


JUDr. Bohumír Hlavatý - souhlasí se zveřejněním koncepce - zde

Mgr. Karel Koželuh - souhlasí se zveřejněním koncepce - zde

Ing. arch. Petr Kučera - souhlasí se zveřejněním koncepce - zde

Ing. Vladimír Peringer- souhlasí se zveřejněním koncepce - zde

Ing. František Stádník - souhlasí se zveřejněním koncepce - zde


Rada hlavního města Prahy na svém zasedání ze dne 30. 9. 2019 usnesením č. 2015 jmenovala Ing. arch. Petra Kučeru do funkce ředitele příspěvkové organizace Národní kulturní památka Vyšehrad, s účinností od 1. 1. 2020